.


Návod k montáži satelitního kompletu

Montáž satelitního kompletu

Pro montáž budeme potřebovat následující nářadí : matkový klíč vel.13-17 , ostrý nůž , kompas , štípací kleště

Před započetím montáže je potřeba zjistit možnosti umístění přijímací paraboly směrem na jih ev. jihovýchod.Pokud nemáte možnost natočit parabolu na jih - bohužel z příjmu českých programů nic nebude - neboť družice ASTRA 3 odkud se české programy vysílají je umístěna 23,5 stupně východně (doleva od jihu pokud stojíte za parabolou) poloha se určuje od jihu - tzn. kde směřuje střelka kompasu jih - S anglicky SOUTH

Nejdříve smontujte kompletně parabolu dle u ní přiloženého návodu,elevaci - naklonění paraboly ve směru nastojato nastavte pro začátek na cca 30 - 32 (liší se dle umístění v republice),přišroubujeme konvertor do paraboly a připojíme koaxiální kabel,dbáme na to aby v F konektoru nedošlo ke zkratu (spojení drátků opletení středového vodiče) poté přistoupíme k vlastní montáži na stožár,k uchycení lze využít také T držák paraboly přišroubovaný na fasádu (nezateplenou) nebo držák na balkón ev. výložník.Důležité je aby stožár nebo úchyt byl 100% pevně přišroubován k budově,neboť bude vystaven vlivům povětrnosti po dlouhou dobu a při případné vichřici na něj bude vyvíjen velký tlak větru.

Pokud máme stabilní uchycení můžeme,parabolu umístit na stožár a přibližně nasměrovat na požadovanou družici - součástí názvu družice je přímo poloha vztažená k jihu tj. např. ASTRA 3 A - 23,5 E je 23,5 stupně východně (doleva) od jihu,družice THOR 0,8 W je 0,8 stupně západně tj. doprava od jihu.

Pokud chceme přijímat více družic na jednu parabolu,potřebujete více konvertorů umístěných na tzv. multifeedu - nezapomeňte,že poloha konvertorů je zrcadlově obrácená poloze družic na oběžné dráze - tzn. ty družice které jsou na orbitu vpravo od středu - jejich konvertory musí být vlevo od středu.

Pokud chceme použít více konvertorů od každého konvertoru svedeme koaxiál do místa,které je alespoň částečně chráněno před vlivy povětrnosti,nejlépe pod střechu do tzv DISEQ přepínače odkud bude potom signál veden koax kabelem k přijímači.Diseq přepínače jsou 2 typy buď 2-1,pro příjem ze 2 družic nebo 4-1 pro příjem ze 4 družic.Při připojení opět dbáme abychom neměli v F konektorech zkrat - dá se vyzkoušet pomocí i levného multifunkčního přístroje - ohmmetru (multimetru). Zapojíme kabely od jednotlivých konvertorů do patřičných zdířek na přepínači DISEqC - většinou bývají označeny LNB A , LNB B a OUT nebo RECEIVER tzn. konvertor 1 do zdířky A konvertor 2 do zdířky B a přívod k přijímači na RECEIVER nebo OUT.Zapojení konvertorů si zapamatujeme nebo zapíšeme, budeme ho potřebovat při nastavování přijímače.

Další postup najdete v části NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE.

Copyright © 2017 Sat - přijímače.cz. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver