.


Nastavení satelitního přijímače

NASTAVENÍ SATELITNÍHO PŘIJÍMAČE

Pokud máte namontovánu parabolu a sveden koaxiální kabel až k přijímači - znovu zkontrolujte vedení na zkrat (většina příjímačů zkratu odolá,ale zbytečně to nezkoušejte :-).Pokud je výsledek negativní tzn. nemáte na vedení zkrat , můžeme připojit koaxiální kabel s namontovaným F konektorem do zdířky na přijímači ANTENA IN nebo LNB IN (IN jako input - vstup).Na některých přijímačích je také zdířka LNB LOOP neboli smyčkový výstup pro připojení dalšího přijímače - zde je ovšem na místě připomenout - že provoz dvou přijímačů současně na jeden přívod se nedoporučuje - neboť při příjmu je po kabelu ovládán jak konvertor - zda má přijímat signály o vertikální nebo horizontální orientaci - tak i DISEqC přepínač . Výsledkem bývá v lepším případě zmatek,v horším způsobení závady jednoho z přijímačů . Zdířka LOOP OUT slouží pro připojení druhého přijímače - při nečinnosti !!! přijímače prvního.Pokud byste chtěli používat 2 přijímače nezávisle na sobě - je potřeba použít dvojitý tzv. TWIN konvertor a 2 samostatné koaxiální kabely.

Nyní k samotnému nastavení : tento postup se může lišit dle použitého přijímače - ovšem princip je vždy stejný - nejdříve je potřeba se dostat do MENU a tam zvolit nastavit výchozí jazyk na češtinu,dobré je také hned nastavit preferovaný jazyk zvukového doprovodu a titulků na češtinu.Poté se přesuneme do PODMENU - ANTENNA SETTING nebo NASTAVENÍ ANTÉNY - zde zvolíme zda používáme 2 nebo více konvertorů a povolíme použití DISEqC - zde přiřadíme konvertory jednotlivým družicím.Při pohledu na parabolu zezadu jsou vpravo od středu konvertory východnějších družic, vlevo západnější tzn. zprava doleva např. 28,5 E , 23,5 E , 19,2 E , 13 E , 0,8 W.Nejsilnější tedy středový konvertor doporučujeme nastavit na družici 23,5 E ASTRA 3 odkud jsou vysílány české a slovenské programy.

Pokud máme správně přiřazeny konvertory pozicím družic - zadáme manuální vyhledávání (někdy se stává,že výrobce nemá ve svém firmware zaneseny nejnovější změny ve vysílání - tzn.chybí mu některé aktuální transpondéry - potom musíme aktuální transpondéry zapsat ručně formou přidání nových nebo editací stávajících.Pro hledání českých programů jsou klíčové tyto transpondéry 12363 H 29900 - ČT 1 HD , ČT 2 HD , 12168 V 27500 - Óčko . Údaje jsou uváděny v pořadí kmitočet - polarizace - symbolová rychlost. Zadáme si tedy např. 12363 H 29900 a na stupnici uvidíme sílu a kvalitu signálu - pro uspokojivý příjem dle přijímače lze považovat hodnoty nad 70% , čím blíže 100% tím větší šance , že nám příjem nevypadne při poryvu větru nebo horším počasí - např.hustý déšť,sníh apod.Pomalu otáčíme parabolou , tak abychom docílili co nejlepšího signálu - důležitější údaj je Q - quality.V místě nejlepšího příjmu můžeme zkusit hodnoty ještě vylepšit pomocí změny elevace - tzn. náklonu paraboly ve směru více svisle - méně svisle.Obvyklé hodnoty jsou cca 30 - 35.Záleží na výrobci a přesnosti stupnice. Po dosažení co nejvyšších hodnot všechny šrouby co nejvíce dotáhneme - parabola je při silném větru vystavena velmi vysokému namáhání. Upozornění : některé přijímače vyžadují zadání hodnoty kmitočtu např. o 1 vyšší , nebo o 1 nižší než je zde uvedeno - typicky např. Topfield TF 4010 místo 11992 Mhz požaduje 11993 Mhz . Poté co máme všechny požadované programy naladěny , provedeme promazání nepotřebných a seřazení vybraných programů - postup se liší podle typu přijímače, ale v menu je většinou pod položkou TŘÍDĚNÍ PROGRAMŮ . Dále si můžeme vytvořit seznamy svých oblíbených programů dle jejich zaměření do tzv. favoritních skupin- např.sportovní , hudební , zpravodajské apod.

Copyright © 2017 Sat - přijímače.cz. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver