.


Reklamační řád

Reklamační řád

Na všechno námi prodávané zboží poskytujeme záruku dle zákonů České republiky v délce 24 měsíců od data nákupu.Záruční doba se prodlužuje o dobu po kterou by byl výrobek v záruční opravě.

Záruka se vztahuje na závady způsobené vadami materiálu.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a stavy způsobené použitím jiného než výrobcem schváleného software. Rovněž nelze záruku uplatnit na závady způsobené přepětím ve vaší síti eventuálně úderem blesku či výbojem statické elektřiny.Výrobky vždy zasíláme k posouzení výrobci , dovozci popř. jeho autorizovanému zástupci na území České republiky.

Lhůta pro vyřízení Vaší reklamace je ze zákona 30 dnů.O tuto dobu se prodlužuje délka trvání záruky v základní délce 24 měsíců.

Zboží je potřebné zaslat k reklamaci doporučeným balíkem na naši adresu - vždy včetně všech komponentů a obalů , polystyrenových výztuží , dálkových ovládačů , baterií a návodů . K reklamovanému výrobku přiložte prosím také kopii prodejního dokladu a průvodní dopis popisující závadu.Jelikož digitální satelitní přijímač je zařízení založené na podobných technologiích jako osobní počítače - velmi často pomůže k odstranění nestandartního stavu odpojení přijímače od elektřiny na cca 1 - 2 minuty a znovuzapojení.Před reklamováním výrobku prosím také zkontrolujte všechna připojení - tzn. od konvertoru k přijímači a od přijímače k TV.Zkontrolujte také zda Vám např.silný vítr neotočil parabolu , nebo zda není někde vytržený kabel z F konektoru. Pokud si nejste jisti, raději nejdříve zavolejte nebo napište e-mail. Hodně "závad" je řešitelných po telefonu.

zpět
Copyright © 2017 Sat - přijímače.cz. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver